Welcome to the website of the Royal Music Association Bonheiden (Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden).

40D_44691
40D_44719
40D_44724
40D_44768
40D_44770
40D_44996
40D_45102

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/muziekverenigingbonheiden

Follow us on Twitter: https://twitter.com/MuziekBonheiden @MuziekBonheiden

 "De Klare Rietjes", the clarinet ensemble of the Royal Music Association Bonheiden.

40D 448817

Follow  "De Klare Rietjes" also known as Clarinet Choir Bonheiden" on Facebook:  https://www.facebook.com/ClarinetChoirBonheiden